Diagnostyka


   Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej (nr rejestru 20-00449) prowadzący działalność na bazie Zakładów: Patomorfologii Lekarskiej oraz Patomorfologii Ogólnej i Klinicznej Biologii Molekularnej UM (Collegium Pathologicum):

 • jest jednym z największych w kraju i największym w rejonie północno-wschodnim pełnoprofilowym zakładem patomorfologii wykonującym : badania histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne, immunohistochemiczne i immunofuorescencyjne, ultrastrukturalne,  z zakresu biologii molekularnej, autopsyjne
 • posiada licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań histopatologicznych
 • jako jedyny w woj. podlaskim posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów i akceptację Nadzoru Krajowego ds.  Patomorfologii na wykonywanie cytologicznych badań ginekologicznych
 • posiada kadrę o najwyższych kwalifikacjach: 17 specjalistów patomorfologów w tym 11 samodzielnych pracowników nauki (8 z tytułem profesora nauk medycznych) - (najlepiej kadrowo obsadzony zakład patomorfologii w Polsce)
 • dysponuje bazą ponad 1.500.000 badań histopatologicznych oraz oryginalnymi programami komputerowymi umożliwiającymi archiwizację, weryfikację i wielostronną analizę badań z ostatniego 20-lecia
 • wykonuje badania dla większości szpitali woj. podlaskiego oraz niektórych szpitali woj. warmińsko-mazurskiego.
 • wykona w br. ponad 100.000 badań histopatologicznych, 20.000 badań cytologicznych, 1000 badań immunohistochemicznych, 300 badań ultrastrukturalnych, 600 badań z zakresu biologii molekularnej i 500 autopsji
 • współpracuje w zakresie diagnostyki z wiodącymi ośrodkami krajowymi w tym z Centrum Onkologii, Instytutem Matki i Dziecka i Instytutem Wojskowym w Warszawie, Zakładem Patomorfologii Pomorskiej AM, Zakładem Patomorfologii AM w Poznaniu, Zakładem Patologii Ośrodka Onkologicznego w Białymstoku

 

 

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

 

Badania histopatologiczne

 • Histopatologiczne badanie biopsyjne
 • Badanie materiałów z oligobiopsji i biopsji wycinkowej
 • Badanie materiałów operacyjnych
 • Badanie śródoperacyjne

Badania cytologiczne

 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) 
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) z użyciem technik obrazowania (pod kontrolą   tomografu komputerowego i ultrasonografu)
 • Cytologiczne badanie biopsyjne 
 • Cytologia złuszczeniowa:

Ginekologiczne badanie cytologiczne

 • Badanie cytologiczne płynów z jam ciała 
 • Badanie dwustopniowe wg systemu Bethesda

Każde rozpoznanie sygnowane przez specjalistę patomorfologa !!!

Badanie ultrastrukturalne

Badanie histochemiczne 
Specjalne metody histologiczne (np. wykrywanie grzybów, bakterii, tłuszczów, węglowodanów, barwników itp.)

Badania immunohistochemiczne

 • Oznaczanie fenotypu nowotworów oraz oznaczanie linii komórkowej chłoniaków złośliwych

Badanie immunofluorescencyjne 

 • Badanie antygenów w chorobach nerek (IgG, IgM, IgA, C3, fibrynogen)

Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR)

 • Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w wymazach z określeniem przynależności wykrytego wirusa do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub niskiego ryzyka (HPV 6, HPV 11) zachorowania na raka
 • Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w osoczu/surowicy krwi oraz bioptatach wątroby
 • Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) we krwi pełnej lub bioptatach wątroby (reakcja RT-nested-PCR)
 • Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV) w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV)
 • Wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP (oporność na lamiwudynę) (HBVR)
 • Ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS) 
 • Oznaczanie genotypów HCV (sekw. Reg. 5' - UTR) (HCVG) 
 • Ocena stężenia RNA HCV (real-time PCR) (HCVS)
 • Wykrywanie mutacji w eksonie 11 i 15 genu BRAF
 • Wykrywanie i oznaczanie stężenia wirusa BKV w surowicy, osoczu, moczu i płynie mózgowo – rdzeniowym
 • Wykrywanie DNA Candida spp. we krwi płynnej, surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym, bioptatach i BAL
 • Wykrywanie DNA Aspergillus we krwi płynnej, surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym, bioptatach i BAL
 • Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii we krwi płynnej, surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym i płynie z gałki ocznej

Autopsja

 • Autopsja w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków i ich ocena histopatologiczna, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)
 • Autopsja z podejrzeniem choroby zakaźnej w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków i ich ocena histopatologiczna, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)
 • Niepełne badanie pośmiertne

 

 

Badania histopatologiczne wykonujemy w ciągu 24-48 godzin po otrzymaniu prawidłowo utrwalonego materiału. Konieczność wykonania badań dodatkowych: histochemicznych i immunohistochemicznych może przedłużyć czas wykonania badania o 24 godz.

 

Wynik badania może być wysłany pocztą e-mail