PTP

POLSKIE TOWARZYSTWO PATOLOGÓW
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
 

Przewodniczący Oddziału:    

Dr n. med. Piotr Bernaczyk
piotr.bernaczyk@umwb.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

Dr hab. Waldemar Famulski
 

Sekretarz Oddziału:

Dr n. med. Andrzej Namiot

Skarbnik Oddziału:

Lek. Agata Piłaszewicz-Puza

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII LEKARSKIEJ

KATEDRA BIOSTRUKTURY

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Waszyngtona 13

15-269 BIAŁYSTOK

tel. 85 7485945, fax 85 7485990

e-mail: patlek@umwb.edu.pl

                                                   


   

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTP ZA ROK 2013 I 2014

Zgodnie z paragrafem 17 statutu PTP, począwszy od dnia 1.01.2014 obowiązuje jednolita składka członkowska dla członków Polskiego Towarzystwa Patologów w wysokości 150 zł rocznie (decyzja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów podjęta na posiedzeniu ZG PTP w dniu 29 października 2013 r). 

W związku z powyższym proszę o wpłatę do 31.01.2014r 150 zł na poczet składki za rok 2014 oraz 40 zł na poczet składki na rok 2013. 

Brak wpłaty będzie skutkował usunięciem z lity członków PTP.HARMONOGRAM SPOTKAŃ BIAŁOSTOCKIEGO ODDZIAŁU PTP

NA ROK 2014

 

Miejsce spotkań:

sala konferencyjna Zakładu Patomorfologii UMB

(Collegium Pathologicum)

ul. Waszyngtona 13,  Białystok

Spotkania odbywają się w osttni piątek miesiąca godzinach:  1000 – 1200