Kontakt

 

 

Sekretariat  - Dorota Paszkowska          

 

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII LEKARSKIEJ

KATEDRA BIOSTRUKTURY

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

uL. Waszyngtona 13

15-269 BIAŁYSTOK

Tel. 85 7485945, Fax 85 7485990

E-mail: patlek@umwb.edu.pl

 

Kierownik Katedry i Zakładu

Prof. dr hab. Lech Chyczewski

e-mail: lchycz@umwb.edu.pl