Technicy

Ewa Babiak

Pracownia Badań Śródoperacyjnych                 

Agnieszka Jaczun

Pracownia Oligobiopsji                                        

Krystyna Żukowska

Pracownia Immunohistochemii                          

                                                            

Mariola Lebensztejn

Pracownia Mikroskopii Elektronowej                   

  Czesława Bielecka   

  Sekretariat  

Grazyna Dąbrowska

Pracownia Badań Histopatologicznych             

Grzegorz Średziński - Fotograf

 

Władysław Wasyluk - Konserwator