L III

EGZAMIN 

Egzamin z Patomorfologii odbędzie się dnia 22.06.2020r o godzinie 12:00

Egzamin przeprowadzony będzie na platformie Blackboard https://umbedu.blackboard.com

Wszyscy studenci zostają dopuszczeni do egzaminu (także Ci, którym nie udało si zlogować do testu w dniu 18.06).

Studenci zobowiązani są do zalogowania się na platformie od 12:00 do 12:15

Egzamin będzie trwał 2h30min. 

O godznie 14.35 użytkownicy będą wylogowani z platformy.

Każde pytanie pojawia się jednorazowo. Nie będzie możliwości powrotu do danego pytania.

Studenci, kórzy uzyskali w ciągu pierwszego i drugiego semestru kursu z patomorfologii 90% punktów (zgodnie z regulaminem) otrzymają dodatkowe 10% punktów na egzaminie.